Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN:

  1. Villa Del Carmen verleent u hierbij gratis toegang tot de website villa-del-carmen.nl.
  2. Villa Del Carmen behoud zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen, zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
  3. Bezoekers van Villa Del Carmen dienen ten aller tijden de aanwijzingen van eigenaren en personeel op te volgen, doorgaans herkenbaar aan “crewshirts” Villa Del Carmen.
  4. U bent bezoeker al vanaf het moment dat u binnen onze zone borden parkeert of verblijft.
  5. Villa Del Carmen is een relax resort en heeft daarom geen plaats voor asociaal gedrag, dit zal dan ook kunnen leiden tot verwijdering van ons terrein.
  6. Op onze terreinen is het niet toegestaan om harder dan 5km per uur te rijden met voertuigen (alles op wielen), na één waarschuwing volgt verwijdering.
  7. Men dient de privébezittingen van Villa Del Carmen ten aller tijden te respecteren en in eren te behouden ! (zie overige reglementen en gebruikersvoorwaarden)
  8. In geval van (poging tot) diefstal of aanbrengen van schade, zal altijd de politie ingeschakeld worden en zal men van het terrein verwijdert worden.

Team: Villa del Carmen Recreations