Huisjes voorwaarden etc.

Villa Del Carmen maakt duidelijk onderscheid tussen het verblijf op ons camper terrein en ons terrein voor huisjes, welke u hier kunt teruglezen !

Voorwaarden Villa Del Carmen Vakantiehuisjes:

 1. Onderneming: u verklaart dat u ouder bent dan 18 en lid bent van de partij die de reservering maakt. Wanneer we uw boeking accepteren, wordt een bindend contract gesloten tussen u, alle volwassenen leden van uw boeking en Villa Del Carmen. U bevestigt dat u gemachtigd bent om akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden namens alle leden van uw boeking door hen te binden en dat ieder van u hoofdelijk aansprakelijk is voor uw verplichtingen onder dit contract, inclusief betaling van alle verschuldigde vergoedingen. U mag deze overeenkomst niet aan iemand anders toewijzen.
 2. Reservering Gelden & Annulering: Bij het boeken is een aanbetaling verplicht. Deze aanbetaling (of de kosten van uw boeking indien lager) is vereist. Deze aanbetaling kan niet worden gerestitueerd. Het saldo is betaalbaar bij aankomst (behalve met Kerstmis, Nieuwjaar, Pasen, Meivakantie, pinksterweek en tijdens het hoogseizoen). Voor vakanties met Kerstmis, Nieuwjaar, Pasen, Meivakantie, Halve week en in juli en augustus is het volledige saldo 4 weken voor aankomstdatum verschuldigd. Houd er rekening mee dat na deze datum geen restitutie zal plaatsvinden. U wordt geadviseerd een reisverzekering af te sluiten om uw betaling te beschermen in geval van annulering.
 3. Betaling: u bent aansprakelijk voor betaling van alle verschuldigde kosten en eventuele schade veroorzaakt door een van uw mede geboekte vakantiegangers.
 4. Voorwaarden: prijzen zijn per staanplaats per nacht en zijn inclusief twee volwassenen. De plaatsen zijn beschikbaar vanaf 14.00 uur op de dag van aankomst en moeten op de dag van vertrek voor 12.00 uur verlaten zijn. Laat vertrek (tot 17.00 uur) is bespreekbaar en op basis van beschikbaarheid en tegen een extra vergoeding. De maximale huisjes bezetting is zes personen, bestaande uit maximaal vier volwassenen. Campers worden standaard gerekend met twee volwassenen. Ieder extra persoon en/of huisdier dient bij de boeking aangegeven te worden.
 5. Bevestiging: zodra een boeking door ons is geaccepteerd, die onder voorbehoud van beschikbaarheid is op het moment dat wij uw boekingsformulier ontvangen, wordt een contract met deze voorwaarden gesloten. Na acceptatie sturen wij u een schriftelijke bevestiging met de geboekte data en de betaalde aanbetaling.
 6. Annulering: het is jammer dat er geen restitutie kan plaatsvinden als u uw vakantie annuleert of vertrekt vóór het einde van uw geboekte vakantie. Alle claims moeten worden ingediend bij uw reisverzekeraar.
 7. Groepsreserveringen: Reserveringen worden geaccepteerd voor groepen van hetzelfde geslacht of grotere gemengde groepen (dwz geen families of koppels) op afspraak.
 8. Honden: Honden zijn toegestaan maar wel op de volgende voorwaarden. Zo moeten honden ten aller tijden aangelijnd zijn bij Villa Del Carmen en op gepaste afstand gehouden worden van mede gasten bij Villa Del Carmen. Honden mogen niet bij het zwembad. Honden zijn niet toegestaan in toiletgebouwen en wasgelegenheden. Eigenaren zijn verplicht om ontlasting van hun hond op te ruimen, en honden mogen niet onbeheerd achtergelaten worden op het park van Villa Del Carmen. Honden zijn niet toegestaan ​​in het gebied rond Wildlife Haven om de stressvrije omgeving voor de dieren in het wild te behouden. Klanten die hun honden toelaten om het terrein van Villa Del Carmen te bevuilen zonder het op te ruimen, worden gevraagd om te vertrekken en hun verblijf te beëindigen zonder restitutie.
 9. Kinderen: kinderen moeten te allen tijde onder toezicht staan ​​van hun ouders of verzorgers. Kinderen is het niet toegestaan ​​in het gedeelte voor volwassenen van de camping. Houd er rekening mee dat er zwemwater is wat onbeheerd is. Kinderen onder de leeftijd van 5 zijn niet toegestaan ​​in de toiletgebouwen tenzij vergezeld door een volwassene.
 10. Vermelding: We behouden ons het recht voor om toegang te weigeren aan een persoon of personen die naar onze mening niet passen op Villa Del Carmen. In dergelijke gevallen worden alle reserveringsbedragen volledig terugbetaald en is de overeenkomst beëindigd. Bij aankomst is voor elk voertuig een aanbetaling van € 10 in contanten vereist voor een toegangskaart voor de toegangspoort. Hierdoor kunt u Villa Del Carmen op elk gewenst moment tussen 7:00 en 23:00 uur verlaten.
 11. Huisjes: Bezoekers van onze huisjes is het niet toegestaan om de inrichting en de huisjes anders te gebruiken dan waarvoor bedoeld (vakantie houden). Elke vorm van schade zal bij u in rekening worden gebracht. De huisjes bieden ruimte voor maximaal 4 volwassenen en twee kinderen óf twee volwassenen en vier kinderen.
 12. Bezoekers: Onze gasten is het toegestaan om bezoekers te hebben, maar zij moeten zich bij de receptie melden en een bezoekersbedrag betalen voordat zij Villa Del Carmen betreden.
 13. Elektrische aansluiting: De huisjes zijn voorzien van electranet. Steek geen apparaten in het stopcontact die niet bestand zijn tegen 220V.
 14. Voertuigen: caravans zijn niet toegestaan. Wij accepteren geen bestelwagens, bedrijfsvoertuigen of voertuigen met tekenbordjes. Voertuigen dienen op de daar voor bestemde parkeerplaats gestald te worden en mogen niet tussen de huisjes geplaatst worden.
 15. Parkeren: Er mag slechts één voertuig op een pek worden geparkeerd. Alle extra voertuigen moeten worden geparkeerd op de parkeerplaats die wordt aangegeven de beheerders van Villa Del Carmen en de parkeerkosten moeten voor het invallen van de avond worden betaald.
 16. Snelheid: op het park werkt een maximale snelheid van 5 km (3,2 mph). Per uur. Alle wegen moeten worden gebruikt in overeenstemming met de snelwegcode. Voor elk gemotoriseerd voertuig of scooter gelden dezelfde regels als voor een openbare weg.
 17. Ruis: Lawaai van radio’s/ motoren enz. Moet laag gehouden worden, rekening houdend met andere parkgebruikers. Stilte moet worden waargenomen tussen 11:00 uur en 07:00 uur. Als u na 11:00 uur op de camping terugkeert, dient u overlast tot een minimum te beperken.
 18. Gedrag: u moet tijdens uw verblijf voldoen aan fatsoenlijke gedragsnormen en moet rekening houden met alle andere personen bij Villa Del Carmen. Als uw gedrag onbevredigend is, naar onze mening, dan kunnen wij ervoor kiezen om deze overeenkomst te beëindigen en vereisen dat u het park onmiddellijk verlaat. In deze omstandigheden heeft u geen recht op enige terugbetaling.
 19. Branden: Open vuur is niet toegestaan ​​op Villa Del Carmen enkel in de daarvoor aanwezige “vuurplaatsen”. Alleen het door de eigenaren aangeboden verbrandingsmateriaal mag gestookt wrden in deze vuurplaatsen. BBQ’s mogen worden gebruikt, maar moeten van de grond worden opgetild en alleen met houtskool worden gebruikt. Er wordt een toeslag van € 50 in rekening gebracht voor verbrand gras en gasten die hout verbranden elders dan in de daarvoor aanwezige vuurplaatsen, worden gevraagd om te vertrekken. In tijden van zeer droog weer, wanneer het brandgevaar hoog is, kan het gebruik van barbecues beperkt worden door de eigenaren cq beheerders van Villa Del Carmen.
 20. Meren: Geen peddelen, zwemmen of boten toegestaan ​​op de meren, noch mogen er items in het water worden gegooid.
 21. Vissen: Vissen is alleen toegestaan ​​met een geldige NRA-licentie en nadat de dagelijkse rod-vergoeding is betaald bij de receptie.
 22. Afvalwater: De huisjes zijn voorzien van water en tevens kan men gebruik maken van de sanitaire voorzieningen op het terrein.
 23. Afvalverwerking: Afval moet in de daarvoor bestemde opvangbakken worden geplaatst. Wij beschikken over een dagelijkse afvalverwijdering, maar dit omvat niet zonneschermen, BBQ’s, stoelen, tenten, tuinhuisjes, tapijten, matrassen en andere grote items – neem dergelijke spullen mee naar huis. Voor grote voorwerpen die ter plaatse worden achtergelaten, worden extra verwijderingskosten in rekening gebracht van € 20 per stuk.
 24. Aansprakelijkheid: Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die u lijdt als gevolg van een handelen of nalaten door iemand die niet bij ons in dienst is. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enige gevolg- of indirecte schade die u lijdt, ongeacht of dit verlies voortvloeit uit een plichtsverzuim in contract of onrechtmatige daad of op een andere manier. Behalve in het geval van lichamelijk letsel of overlijden, zal onze totale aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot alle claims die voortvloeien uit uw verblijf, niet hoger zijn dan de kosten van uw boeking. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor uw persoonlijke bezittingen terwijl ze op het park zijn.
 25. Schade: de faciliteiten van Villa Del Carmen zijn voor iedereen plezierig. U bent aansprakelijk voor de volledige kosten van het vervangen of herstellen van enige schade veroorzaakt door uw partij.
 26. Late aankomsten: Gasten die na 20:00 uur verwachten te arriveren, dienen het management hiervan vooraf op de hoogte te stellen, omdat uw reservering na deze tijd opnieuw toegewezen kan worden. De laatste check-in is 22.00 uur (na 22.00uur is het niet meer toegestaan om herrie te maken.).
 27. Vertrek: Voor vertrek vindt er een inspectie van het huisje plaats. Na goed bevinden wordt u vriendelijk uitgezwaaid. Bij gebreken na opname wordt een schadeformulier uitgeschreven en aan u mee gegeven. De uiteindelijke schade zal op u verhaald worden.
 28. Gegevensbescherming: Informatie over uw reservering wordt op de computer opgeslagen en kan alleen door ons worden gebruikt met het oog op toekomstige verspreiding van brochures, tarieven of ander reclamemateriaal. Voor de doeleinden van de Data Protection Acts 1984 en 1998 bevestigt de ondertekening van het boekingsformulier of de plaatsing van een online boekingsaanvraag uw instemming.
 29. Prijswijzigingen: Wij behouden ons het recht voor prijzen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen als gevolg van overmacht.
 30. Verzekering: U wordt dringend geadviseerd om een ​​reisverzekering af te sluiten om annuleringen en vroegtijdige beëindiging van uw vakantie te dekken. We kunnen geen restitutie bieden voor dergelijke evenementen.
 31. Problemen / Klachten: u wordt verzocht ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele tekortkomingen, zodat deze voor u kunnen worden verholpen. We zijn niet aansprakelijk voor zaken die u niet onder onze aandacht hebt gebracht tijdens uw verblijf.
 32. Beschikbaarheid: De boeking is gemaakt met dien verstande dat de faciliteiten op de vermelde data tot uw beschikking zullen worden gesteld. Mocht dit niet mogelijk zijn als gevolg van gebeurtenissen buiten onze controle, bijvoorbeeld brand, overstroming of schade die ons zouden kunnen dwingen om uw boeking te annuleren, kunnen we niet garanderen dat een alternatief wordt geboden, in welk geval alle betaalde bedragen volledig aan u worden terugbetaald.
 33. Gevaren: Er zijn een aantal gevaren bij Villa Del Carmen, waaronder maar niet uitsluitend vissen, een beekje, oevers, paarden grazen en konijnengaten. U zorgt ervoor dat alle leden van uw groep op de hoogte zijn van deze gevaren en dat u op het terrein de juiste zorg besteedt. Op Villa Del Carmen is voldoende verlichting aangebracht echter kunnen er plekken zijn waar het redelijk donker kan zijn, daarom moet altijd een zaklantaarn worden gedragen.
 34. Wet: Deze overeenkomst is onderworpen aan de Nederlandse wet en aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken.